تابلوخوانی و فیلترنویسی

لیست مقالات دسته تابلوخوانی و فیلترنویسی

لیست مقالات دسته را میتوانید مشاهده کنید

سرانه خرید و فروش حقیقی

سرانه خرید و فروش حقیقی

سرانه خرید و فروش حقیقی خرید اشخاص حقیقی مهم است یا اشخاص حقوقی؟ سرانه خرید و فروش: ما به‌خوبی به این مهم واقف هستیم که منافع ما همسو و هم‌جهت با اشخاص حقیقی است نه حقوقی!! چرا که اشخاص حقیقی به نیّت خرید در کف و فروش در سقف و نهایتاً گرفتن سود زیاد در […]