خریدوفروش پله‌ای چیست؟

خریدوفروش پله‌ای چیست؟

خریدوفروش پله‌ای چیست؟

امروز دراین مقاله که توسط تیم تولید‌محتوای آکادمی تخصصی پارسیان‌بورس تهیه و تنظیم شده‌است به‌یک مبحث بسیار‌مهم‌ از “مدیریت‌سرمایه” می‌پردازیم. موضوعی که‌از اهمیت بسیار‌زیادی برخوردار است و‌هر فعال‌ بازار‌بورس باید از‌آن آگاه باشد. “خریدوفروش پله‌ای”  ؛ بی‌شک بسیاری از‌شما این عبارت‌را در‌فضای اینترنت، کتاب‌ها یا‌از دیگر فعالین بازار‌بورس شنیده‌اید. ولی کمترکسی به اهمیت واقعی این موضوع پی برده و آن را به طور صحیح درمعامله های خود به کار می گیرد.

استراتژی خریدوفروش پله‌ای چیست؟

خریدپله‌ای به‌زبان‌ساده یعنی این‌که خرید‌سهام در‌چند مرحله و‌با فواصل‌زمانی یا‌در قیمت‌های متفاوت انجام گیرد. گاهی‌اوقات برخی سرمایه‌گذاران زمانی‌که از پتانسیل‌رشد یک‌سهم آگاهی دارند اما‌از وضعیت کوتاه‌مدت آن اطمینان ندارد، خرید‌های خود‌را‌به بخش‌های مختلف تقسیم می‌کنند.

خریدوفروش پله ای روشی است که معامله‌گران‌موفق برای کمتر ضرر‌کردن و‌بیشتر سود‌کردن به‌کار می‌برند و ریسک‌معامله را بسیار‌پایین می‌آورد. و‌به‌این معنی است که‌با سرمایه‌ای که‌برای هر‌سهمی مد‌نظر داریم به‌صورت منطقی و معقول برخورد کنیم و‌به‌صورت پله‌ای و د‌رنزدیکی کف‌های قیمتی‌سهام، اقدام‌به‌ خرید و به‌صورت پله‌ای و در‌نزدیکی سقف‌های قیمتی اقدام‌به‌ فروش کنیم وبه قول‌معروف با هر‌دوپا در رودخانه نپریم و‌به خیال این‌که می‌خواهیم سودبیشتری ببریم، پله‌ها را چند‌تا‌یکی نرویم تا تمام‌سرمایه در‌معرض خطر قرار نگیرد.

دلایل و اهداف استفاده‌ از خرید‌و‌فروش پله‌ای

بازار همیشه بر‌یک‌ روال نمی‌ماند و‌ نباید انتظار‌ بازار همیشه مثبت‌ راداشته‌باشیم و‌ بالاخره بعد هرصعودی، نزولی وجود دارد و ‌بعد هر‌نزولی هم‌صعودی است. مهم این‌است ‌که استراتژی معاملاتی داشته ‌باشیم که متناسب با ریسک‌پذیری خود، با خریدوفروش پله‌ای مناسبی که ‌انجام می‌دهیم ضررهای‌مان را‌ به حداقل رسانده و سود‌خوبی نیز کسب‌کنیم. در‌آن‌صورت دیگر بازار‌منفی، نه‌تنها نا‌امید کننده و ناراحت کننده برایمان به‌نظر نخواهد رسید بلکه جذاب نیز هست. این‌که در‌کف‌های‌قیمتی سهام را بخریم و‌در نزدیکی‌های سقف آن‌‌‌را بفروشیم مطلب کاملاْ درستی است که بارها آن‌را شنیده‌ایم. مهم تشخیص مناسب کف‌ها و سقف‌های قیمتی سهام است، تا ضررها‌ را کاهش و سودها را افزایش دهیم.

خرید و فروش پله ای چیست ؟
خریدوفروش پله‌ای چیست؟

استفاده از‌ هریک از این‌روش به دو عامل مهم بستگی دارد:

الف)هزینه معاملاتی

اصولا هرچه هزینه معاملاتی کم باشد، تناوب معاملات آن سهام توجیه بیشتری پیدا می کند.

ب) نوسانات قیمت‌سهام

مشکل‌ترین‌مرحله در‌خرید پله‌ای ‌‌سهام پیش‌بینی جهت حرکت‌ بازار است. اگر ‌جهت‌حرکت‌بازار آن‌قدر مثبت نباشد که‌ما اهداف خود‌را پیاده سازیم و به‌سرعت جهت‌حرکت آن معکوس شود، ما سود‌نا‌شی ازخرید‌اولیه خود‌را هم از‌دست خواهیم داد.
پس‌برای خرید مرحله ای‌سهام باید پیش‌بینی افق میان‌مدت بازار‌مثبت باشد. با‌فرض‌ این‌که میان‌مدت بازار‌مثبت است به سه‌روش زیر می‌توان اقدام‌به‌ خرید‌مرحله ای‌سهام کرد:

  • روش‌اول:

خرید بخش بیشتری از‌سهام مورد نظر در‌اولین خرید و کاهش خرید‌های بعدی به‌صورت پله‌ای.
مثلاً در‌اولین مرحله اقدام به‌خرید هزار‌سهم از سهام شرکت‌الف می‌کنیم. درمرحله بعد اقدام بهخرید ۵۰۰ سهم از‌سهام مذکور می‌کنیم. در‌مرحله سوم ۲۵۰ سهم، در‌مرحله چهارم ۱۲۵ سهم و در مرحله پنجم ۶۲ سهم خریداری می ‌کنیم.
حسن این‌روش این‌است که اولاْ بیشترین‌سود را از خرید‌اولیه‌سهام می‌بریم و با خرید خود را حمایت می‌کنیم.
دوماْ قیمت تمام‌شده سهام‌خریداری شده با آهنگ ملایمی افزایش می‌یابد چرا‌که هر‌چه قیمت‌ها افزایش می‌یابد، حجم خرید ما کاهش می‌یابد. سوماْ حجم سرمایه‌گذاری ما درسهام مذکور به مرور افزایش می‌یابد و تناوب‌معاملات، موجب سود‌بالای ما می‌شود. استفاده‌از این‌روش یک‌ ریسک‌اساسی دارد و آن‌این‌که اگر قیمت‌سهام به‌نفع ما افزایش نیابد و‌یا پیش‌بینی ما غلط از آب درآید و بازار‌معکوس شود زیان‌را متحمل خواهیم شد، چرا‌که بیشترین حجم‌خرید خود‌را در مراحله اول انجام داده‌ایم.

  • روش‌دوم:

تقسیم‌خرید به‌بخش‌های مساوی در‌مرحله از خرید‌پله ای.
برای مثال در‌این‌روش برای خرید دو‌هزار‌سهم از سهام‌شرکت‌ الف در ‌روز‌اول ۴۰۰ سهم، در‌ روزسوم ۴۰۰ سهم، در‌ روز‌چهارم۴۰۰ سهم و در‌روز آخر نیز ۴۰۰ سهم خریداری می کنیم. حسن این‌روش این است که‌اگر پیش‌بینی ما در‌ابتدا غلط از آب در‌آید، حجم خرید‌اولیه به‌میزانی نیست که زیان‌زیادی را به‌ما تحمیل کند. ریسک این‌روش این‌است‌که اگر قیمت‌سهام افزایش سریع پیدا کند، حجم‌کمی از سهام مذکور نصیب ما‌شده و سهام ‌جدید‌را باید به قیمت های‌بالاتری خریداری کنیم. لذا خرید‌های آتی موجب افزایش‌ قیمت‌تمام‌شده اولیه و کاهش‌سود ما‌نیز خواهد‌شد.

  • روش‌سوم:

روش‌سوم، روش‌اقتضایی است در‌این‌روش با‌تجزیه‌وتحلیل روند‌آتی‌بازار‌ و قیمت‌‌سهام، اقدام‌به خرید مر‌حله‌ای‌سهام به‌یکی از‌دو‌روش فوق‌الذکر می‌کنیم.

دیدگاه‌های متفاوت

دیدگاه‌های مختلفی در‌مورد خرید‌پله‌ای‌سهام در‌بین سرمایه‌گذاران و معامله‌گران وجود دارد. طرفداران این‌روش، معتقدند که کم‌کردن میانگین‌خرید یا خریدپله‌ای، روشی‌مناسب برای سرمایه‌گذاری است. اما مخالفان اعتقاد دارند این‌روش تنها‌به فاجعه و ضرر‌بزرگتر ختم می‌شود.

اغلب کسانی‌‌که طرفدار این‌روش هستند دیدگاه بلندمدتی به سرمایه ‌گذاری دارند و بر‌خلاف روند‌قیمت آن‌سهم عمل می‌کنند.

چنین سرمایه‌گذارانی اقدام خودشان را‌به‌عنوان “خرید یک کالای‌تخفیف‌دار” در‌نظر می‌گیرند و‌اغلب چنین می‌گویند که “اگر شما سهام را در‌قیمت ۳۰۰ تومان مناسب دیدید و آن‌را خریداری کردید، حالا‌که به ۲۵۰ تومان رسیده باید خوشحال باشید، زیرا مانند یک‌کالای‌ تخفیف‌خورده است و می‌توانید مقدار بیشتری ازآن خریداری کنید”

در‌سمت دیگر، سرمایه‌گذاران و معامله‌گرانی هستند که معمولاْ دیدگاه کوتاه‌مدت‌تری دارند و کاهش قیمت‌سهام را پیش‌زمینه اتفاقات‌بدتر د‌رآینده می‌دانند. این معامله‌گران به‌جای این‌که خلاف‌روند وارد بازار شوند،  تمایل دارند در‌مسیر روند‌معامله کنند. این‌افراد اغلب خرید‌سهام در‌حال افت را‌به چاقوی در‌حال افتادن تشبیه می‌کنند و می‌گویند “هیچگاه سعی نکنید چاقوی در‌حال سقوط را بگیرید”. این‌نوع از معامله‌گران و سرمایه‌گذاران تمایل دارند برای توجیه تصمیمات‌شان در سرمایه‌گذاری، به اندیکاتورهای تکنیکال تکیه کنند.

پایبندی به استراتژی

پس خرید‌و‌فروش پله‌ای را فراموش نکنید و‌به استراتژی خودتان در‌هر زمانی پایبند باشید و در‌زمان و قیمت‌هایی که تعیین می‌کنید اقدام‌به معامله کرده و سعی کنید که در‌کف قیمتی خرید و در‌قیمتی که تعیین کردید اقدام به‌فروش سهم کنید و طمع نداشته باشید. پس احساسات خود از‌جمله ترس، طمع‌را تحت کنترل بگیرید. وقتی اقدام به‌خرید پله‌ای می‌کنید با‌ترس خود مقابله می‌کنید و وقتی هم فروش‌پله‌ای سهام‌تان را انجام می‌دهید بر‌طمع خود غلبه می‌کنید. به یاد داشته باشید معامله بر‌روی کاغذ و کنترل احساسات خیلی راحت‌تر از معامله بر‌روی کامپیوتر و معامله‌واقعی است.

 

آموزش بورس در مشهد – آکادمی تخصصی پارسیان بورس

آموزش بورس در مشهد – آکادمی تخصصی پارسیان بورس

 

پیشنهاد

  • ما در آکادمی پارسیان بورس با تجربه فعالیت چندین ساله در بازار بورس و برگزاری کلاس های آموزشی بورس به شما پیشنهاد میکنیم با شرکت در ورکشاپ های رایگان  آشنایی با بورس ، اولین گام های ورود به بورس را بردارید ، برای اطلاع بیشتر و ثبت نام اینجا کلیک کنید.
  • امیدواریم که حداکثر استفاده ممکن از این مقاله آموزشی را برده باشید ، در صورت تمایل می توانید برای ثبت نام دوره های جامع آنلاین و حضوری از این لینک اقدام کنید.
  • آکادمی تخصصی پارسیان بورس – مرکز برگزاری کلاس بورس در مشهد

اینستاگرام پارسیان بورس